【chen510声明】我不再发帖!!!

该贴被浏览:1586 回复:18 收藏本贴
在青岛西海岸新闻网好几年了,发帖太多!
也太劳累!
不再发帖!
特此说明!
谢谢各位对我的支持!
但是我会继续推广新闻网的。
再见!!!
附件下载:

品茶赏花.gif

品茶赏花.gif

老chen辛苦了

大叔!再见!!!

想念哥哥:hug:。。。。。。。。

给我做了多年的广告!谢谢了!!!

祝贺!!!!!!!!!!!!!!:P

你是个老人了:o:o:o:o:o

好。。。。。。。。。。。啊

老陈叔叔好!!!!!!!!!!!!

早就该退了!!!!!!!!!!!!!!!:handshake

再见!!!!!!!!!!!!

ai先生出否,明年五十四岁。

发帖太多!
也太劳累!

继续推广新闻网?怎么推广?

继续推广新闻网?怎么推广?

老陈不发帖好几天了!还禁言?

有的版主不称职!!!!!!!!!!!!

被封就不错了!!!!!!!!!!!!

十分思念老陈哥哥!!!!!!!!!!!!!

回复本帖

文明上网,不传谣言,登录评论! 登录| 立刻注册